Úhrada závazků

7. září 2017, 10:23 | Abychom zvýhodnili zákazník, kteří mají všechny své závazky uhrazeny včas, rozhodli jsme se udělat změny.

Od 1. září 2017 každý zákazník, který nebude mít své závazky uhrazené nejpozději do 7 dnů po splatnosti, automaticky bude mít nastavenou platbu dobírkou.